Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζεται συνοπτικά η θεωρία και δίνονται πολλές ασκήσεις για την εκμάθηση των UML Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης, Δραστηριοτήτων, Κλάσεων και Ακολουθίας.

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζεται συνοπτικά η θεωρία και δίνονται πολλές ασκήσεις για την εκμάθηση των UML Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης.